Zpráva Rady plemenné knihy za rok 2016

Dobrý den,

Mé zhodnocení šlechtitelského programu roku 2016 se nebude zabývat popisem činnosti a kvantifikováním plemenitby, která bude k dispozici v nejbližších dnech na našich webových stránkách k přečtení, ale minulostí, současností a budoucností našeho plemene. V minulosti docházelo k evidenci  jedinců, kteří přibližně odpovídali typu popsanému v našem šlechtitelském programu, leckdy bez ohledu na původ(čistokrevnost). V době kdy se počet evidovaných jedinců dal spočítat na prstech jedné ruky se dá tento postup hodnotit kladně. V současné době je počet evidovaných jedinců, již v tak velkém počtu, že bychom se měli nejen zamyslet, ale jednoznačně zasadit o kvalitativní výběr k zápisu do jednotlivých oddílů plemenné knihy, či odmítnutí k dalšímu zápisu jedinců, či vyřazení jedinců, kteří nesplňují kritéria popsaná v ŘPK, popřípadě změnit ŘPK, tak aby kvantita přestala postrádat smysl a jednoznačně začala rozhodovat kvalita a nejen cena u v Čechách odchovaných jedinců, ale i u dovozů ze zahraničí.

Apeluji na Vás na všechny členy našeho spolku, aby jste začali respektovat naplňování cílů popsaných v našem šlechtitelském programu, bez ohledu na privátní šlechtitelské požadavky, popřípadě na ekonomické zájmy. V současné době je v republice dostatek kvalitních, genotypově čistokrevných jedinců vhodných k chovu bez potřeby levných dovozů. Věřte, že chov koní je terénní běh na dlouhou trať a bez znalosti terénu a vytrvalosti se neobejde žádný chovatel, který chce a měl by mít, nejen radost ze zdravého jedince, ale i ekonomický užitek z prodeje odchovů za v Evropě obvyklé ceny  kvalitních jedinců. Doporučuji k dosažení tohoto cíle vzdělávání v oboru a to nejen na úrovni šlechtitelských školení, které jen tak mimochodem navštěvují pouze Ti, kteří dle mého soudu, to potřebují ze všech nejméně, ale i doplňování zemědělského vzdělání alespoň na středoškolské úrovni . Teoretické znalosti Vám otevřou svět kvalifikované erudice a  ujasní Vám terminologii a obsah používaný právě na  těch školeních, které jsem zmiňoval v předchozí řeči.

Kvalitativní budoucnost našeho plemene v Čechách bude ohrožovat rozhodnutí Evropské komise, které je ve schvalovacím řízení . Zásadním obsahem je možnost připouštění na zahradě, sousedovic velbloudem, myšleno přeneseno. Bohužel, jako již spousta rozhodnutí z EU vychází z naprosto nereálných předpokladů v dané zemi, tentokrát se řídí velmi dobře propracovanou kontrolou užitkovosti u skotu. Výsledkem má být účinnost trhu na cenu kvalitních, nebo nekvalitních jedinců, to v Čechách prostě fungovat nemůže, alespoň v současné době, kdy dochází v masivním měřítku k neregistrované plemenitbě. Jediné pozitivní hledisko, které spatřuji v připravované normě, je právě ve zrušení prohibice a s tím spojená volnější možnost k registrované populaci. O to je však důležitější a bezprecedentní na naších normách o plemenitbě účinně zapracovat z ohledem na zmiňované požadavky EU a naše šlechtitelské cíle. Vyžaduje to však i změnu v nárocích a cílech jednotlivých chovatelů našeho plemene. Ti  kteří hodlají  vylepšovat kvalitu našeho plemene, by měli mít povinnost usilovat o zápis svých koní do nejvyšších oddílů plemenné knihy a o předvádění jedinců na chovatelských národních akcí, kteří co nejvíce odpovídají fenotypu plemene Minihors, tak aby do budoucna, opravdu cena znamenala kvalitu a nekvalita nebyla zájemci o plemeno chtěna, čímž  by se eliminovala populační exploze netypických, nečistokrevných mini koní, kteří už již dnes zaplavují Českou republiku.

Děkuji za pozornost 

Ing. Jan Végh

Kontakt

ASOCIACE CHOVATELŮ MINIATURNÍCH KONÍ KONTAKTNÍ ADRESA ASOCIACE

Jarmila Podzemská
- předseda -
+420 603 174 956 bohemia-acro@seznam.cz