Zápis z členské schůze konané 18.3.2017

Zápis z členské schůze ACHMK 

konané Dne: 18.3.2017 – hotel Belveder, Labská stráň 105,  407 14 Děčín
http://www.belvederhotel.cz/ 

od 12:00 hod

Program jednání:
1) Prezentace
2) Zahájení a kontrola usnášení schopnosti
3) Zpráva o činnosti klubu za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017
4) Zpráva o hospodaření za rok 2016 a návrh rozpočtu pro rok 2017
5) Zpráva Rady plemenné knihy
6) Zpráva Kontrolní komise
7) Diskuze
8) Závěr
 
1)      Jednání členské schůze záhajil předseda Jaroslav Kadlec. Kontolou prezenční listiny bylo zjištěno, že členská schůze není usnášení schopná. Jednání bylo ukončeno ve 12:30.
2)       Svolavatel tímto svolává Náhradní členskou schůzi se stejným programem jednání  na 1. dubna 2017 v hotelu Benica, Ke Stadionu 2045, Benešov od 14:00.
a
ukládá sekretáři o konání náhradního zasedání členské schůze informovat všechny členy ACHMK. Program jednání bude shodný.
     
Zapsal Jaroslav Kadlec
Schválil: Ing. Jan Végh
 

 

Kontakt

ASOCIACE CHOVATELŮ MINIATURNÍCH KONÍ KONTAKTNÍ ADRESA ASOCIACE

Jarmila Podzemská
- předseda -
+420 603 174 956 bohemia-acro@seznam.cz