Pozvánka na členskou schůzi ACHMK 2018

Pozvánka na členskou schůzi ACHMK

 

Vážení členové asociace chovatelů miniaturních koní, dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi KCHMK, která se koná dne 

10.3.2018 od 11:00hod 

v salonku restaurace Olympie v Písku.

adresa: restaurace Olympie, Harantova 1755/22 , 397 01 Písek

http://restaurace-olympie.business.site/

 

Program členské schůze:


1)     Zahájení
            - kontrola usnášeníschopnosti
            - schválení programu členské schůze
            - volba orgánů čl. schůze
2)     Zpráva o činnosti klubu v roce 2017
3)     Zpráva o hospodaření, pokladní zpráva – r. 2017
4)     Zpráva revizní komise – r. 2017
5)     Plán akcí a činnosti na rok 2018
6)     Volby do orgánů spolku
            - výbor spolku
            - revizní komise

            - rada plemenné knihy
7)     Diskuze
8)    Závěr

 


Máte-li dotazy,  kontaktujte sekretářku ACHMK : Jarmila Podzemská, tel: 603174956, email: bohemia-acro@seznam.cz

Kontakt

ASOCIACE CHOVATELŮ MINIATURNÍCH KONÍ KONTAKTNÍ ADRESA ASOCIACE

Jarmila Podzemská
- předseda -
+420 603 174 956 bohemia-acro@seznam.cz